Αρχική

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και οι Οργανώσεις μέλη της, μεταξύ αυτών και η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εορτάζουν την Εθνική και Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκέμβρη 2021 συντονίζοντας τις δυνάμεις τους και την εγρήγορσή τους στη διαρκή κινητοποίηση για την προστασία των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ, διεκδικώντας ισότιμη και αυτόνομη διαβίωση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία, με Χρόνιες Παθήσεις και των οικογενειών τους.

Δηλώνουν τη διαρκή παρουσία τους στους αγώνες για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών που προάγουν τα θέματα της Αναπηρίας στην Ελλάδα, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών αυτών, αλλά και στον έλεγχο υλοποίησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται η Διακήρυξη της ΕΣΑμεΑ για τη 3η Δεκέμβρη και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

 
 
 
Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών σας ανακοινώνει  'ότι στο portal για Άτομα με Προβλήματα Όρασης "Με Άλλα Μάτια", παρουσιάζονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αμφιβληστροειδούς (τέλος Σεπτέμβρη) και της Παγκόσμιας Ημέρας Όρασης και Λευκού Μπαστουνιού (10 & 15 Οκτώβρη):
 
α) η συνέντευξη του προέδρου κ. Χατζηχαραλάμπους, αναφορικά με το ρόλο  και το έργο της Π.Ε.Α. στα 32 χρόνια πορείας της και τα σύγχρονα θέματα που ανακύπτουν για τα ΑμΠΟ στο πλαίσιο των εξελίξεων λόγω πανδημίας και τις προκλήσεις για αναπροσανατολισμό στο μέλλον
β) η παρουσίαση του προφίλ του συλλόγου της Π.Ε.Α.
 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΩΝ  (Π.Ε.Α.)

HELLENIC RETINA SOCIETY (H.R.S.)

 (Εκφυλιστικών Κληρονοµικών Παθήσεων του Αµφιβληστροειδή Χιτώνα,
της Ωχράς Κηλίδας και του Οπτικού Νεύρου)

 

Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου.

Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ).

Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα.

Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών – Retina Internationalτου Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς - AMD Alliance International και των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.).

 

 

Δελτίο Τύπου

Η 15η Οκτωβρίου έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως η ημέρα εορτασμού του «Λευκού Μπαστουνιού», με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης αυτού και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με οπτική αναπηρία για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή τους μετακίνηση. Αυτή η ημέρα αποτελεί μάλλον μια ευκαιρία για κοινωνικό βή-μα των ΑμεΟΑ, μέσα από την οποία αναδεικνύονται πολλές φορές τα εμπό-δια και οι ανισότητες με τις οποίες τα άτομα με αναπηρία όρασης έρχονται αντιμέτωπα.

Δείτε Περισσότερα...