Διπλά θα πληρώνουμε τα φάρμακα από σήμερα! Πως αλλάζουν οι συμμετοχές.