Γεωγραφική δυστροφία (Pattern dystrophy)

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή τρόπο.