Γηραιοειδής ατροφία (Gyrate atrophy)

Ατροφία του χοριοειδή και του αμφιβληστροειδή χιτώνα που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.