Δυστροφία της ωχράς τύπου Βόρειας Καρολίνας (North Carolina macular dystrophy)

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή τρόπο.