Δυστροφία του βυθού τύπου Sorsby (Sorsby's fundus dystrophy, SFD)

Νόσημα που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο και επιφέρει εκφύλιση της ωχράς σε ενήλικα άτομα, κατά την τρίτη ή τέταρτη δεκαετία της ζωής τους.