Κολόβωμα χοριοειδούς

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο.