Κυψελοειδής δυστροφία του Doyne (Doyne's honeycomb retinal dystrophy, DHRD)

Πάθηση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία αποθεμάτων drusen στο επίπεδο της μεμβράνης του Bruch. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μετά την ηλικία των τριάντα ετών, ενώ η εμφάνισή τους ακολουθεί τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο κληρονομικότητας.