Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια "κατά τομείς"

Τύπος Μ.Α. που μπορεί να κληρονομηθεί με τον αυτοσωμικό επικρατή ή τον υπολειπόμενο τρόπο.