Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια (retinitis pigmentosa)

Η Μελαγχρωστική Αμφ/πάθεια (Μ.Α.) προσβάλλει αρχικώς τα ραβδία κύτταρα και μπορεί να κληρονομηθεί με τον αυτοσωμικό επικρατή, αυτοσωμικό υπολειπόμενο, ή με τον φυλοσύνδετο τύπο.Υπάρχουν επίσης και οι "άτυπες ή σποραδικές" περιπτώσεις χωρίς προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό.