Νόσος του "φλογοειδή" βυθού (fundus flavimaculatus)

Παρόμοια κλινική εικόνα με την νόσο του Stargardt, εμφανίζεται όμως σε μεγαλύτερη ηλικία. Κληρονομείται με τον υπολειπόμενο τρόπο.