Οικογενής εξιδρωματική υαλοαμφιβληστροειδοπάθεια (Familiar exudative vitreoretinopathy)

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο.