Προοδευτική διπλοεστιακή χοριοαμφιβληστροειδική ατροφία (Progressive bifocal ehorioretinal atrophy)

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατή τρόπο.