Σύνδρομο Stickler / Wagner

Σύνδρομο όπου εμφανίζονται μυωπία, καταρράκτης, κωφώτητα και προοδευτική αρθροπάθεια. Κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή τρόπο.