Χοριοειδικά δυστροφία κεντρικής περιοχής (central areolar choroidal dystrophy)

Πάθηση που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή τρόπο.