Γιατρέ βλέπω μυγάκια!

Μυγάκια & Υαλοειδεκτομή

Η υαλοειδεκτομή είναι η επέμβαση αφαίρεσης του υαλοειδούς του ματιού. Το υαλοειδές είναι μια γέλη που γεμίζει την κοιλότητα του βολβού και συμφύεται χαλαρά με τον αμφιβληστροειδή. Η υαλοειδεκτομή περιλαμβάνει επεμβάσεις που θεραπεύουν διαφορετικές παθήσεις του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς, όπως: θολερότητες και μυγάκια του υαλοειδούς, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, μεμβράνες ωχράς, οπές ωχράς, κυστεοειδές οίδημα ωχράς, διαβητική αμφιβληστροπάθεια.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρών οπών στο τοιχώμα του βολβού. Παλαιότερα οι οπές αυτές ήταν μεγάλες και χρειάζονταν ράμματα για να κλείσουν.

Σήμερα οι οπές αυτές είναι της τάξης του μισού χιλιοστού και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζονται συρραφή. Αποφεύγονται έτσι τα ενοχλητικά συμπτώματα μετά το χειρουργείο και η επέμβαση γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Μια παγκόσμια πρωτοπορία αποτελεί για τους γιατρούς μας η εκτέλεση της υαλοειδεκτομής με αναισθησία με σταγόνες (topical anesthesia). Τα πλεονεκτήματα και αποτελέσματα για τις καινούριες αυτές μεθόδους έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά έγκυρα διεθνή περιοδικά.

Η εξέλιξη, η τεχνολογική και η επιστημονική, έχουν τοποθετήσει την υαλοειδεκτομή στις επεμβάσεις με υψηλή ασφάλεια. Οι φόβοι του παρελθόντος για την υαλοειδεκτομή δεν έχουν πλέον βάση. Οι κίνδυνοι της επέμβασης είναι ελάχιστοι και κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίσιμοι.

Το χειρουργείο γίνεται σε χώρους οργανωμένους, χωρίς να απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο ολόκληρη την μέρα. Η υαλοειδεκτομή συνήθως διαρκεί 30 μέχρι 75 λεπτά της ώρας και σε δύσκολες και πολύπλοκες καταστάσεις μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Οι γιατροί μας εφαρμόζουν εκτενώς τον συνδυασμός τη υαλοειδεκτομής με την επέμβαση καταρράκτη. Μια προσέγγιση που προσφέρει στον ασθενή, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερη αγωνία, γρήγορη αποκατάσταση και λιγότερο κόστος.

Ιωάννης Θεοχάρης

Πηγή: Ιάτωρ 1/2/2013

Κατηγορίες Νέων: