Διευκρινήσεις ΙΚΑ για τη διαδικασία ιατρικού προελέγχου

Σε συνέχεια άρθρου που αναρτήθηκε εδώ και μετά την διαμαρτυρία και τις έντονες πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ, η Διοίκηση του ΙΚΑ έκανε ένα βήμα πίσω εκδίδοντας ανακοίνωση με διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας του ιατρικού προελέγχου ΚΕ.Π.Α.
------------------------------------------------------------------------

Ανακοίνωση τής Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία τής 18ης Ιουνίου 2013: Μετά την διαμαρτυρία και τις έντονες πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ για τον απαράδεκτο από ιατρικής και επιστημονικής απόψεως εισηγητικό φάκελο παροχών του οποίου η εφαρμογή θα ήταν υποχρεωτική από 15-6-2013, η Διοίκηση του ΙΚΑ έκανε ένα βήμα πίσω εκδίδοντας ανακοίνωση με διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας του ιατρικού προελέγχου ΚΕ.Π.Α.
-----------------------------------------------------------------------
Διευκρινήσεις ΙΚΑ για τη διαδικασία ιατρικού προελέγχου

Ανακοίνωση 18.06.13

Μετά την διαμαρτυρία και τις έντονες πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ για τον απαράδεκτο από ιατρικής και επιστημονικής απόψεως εισηγητικό φάκελο παροχών του οποίου η εφαρμογή θα ήταν υποχρεωτική από 15-6-2013, η Διοίκηση του ΙΚΑ έκανε ένα βήμα πίσω εκδίδοντας την παρακάτω ανακοίνωση:

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας του ιατρικού προελέγχου ΚΕ.Π.Α.

Το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας που ήταν υποχρεωτικός από τις 15/06/2013 και αντικαθιστούσε τον ιατρικό προέλεγχο .

Σε συνέχεια του με αριθμ.Π51/13/2013 εγγράφου μας, περί κατάργησης της υφιστάμενης διαδικασίας ιατρικού προελέγχου από 15/6/2013, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) , σας ενημερώνουμε ότι, για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από την υφιστάμενη διαδικασία στη νέα που σκοπό έχει τόσο την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α., δεν καθίσταται προσωρινά υποχρεωτική η υποβολή του ενιαίου εντύπου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ kepa προκειμένου να υποβληθεί το έντυπο « Αίτηση Αξιολόγησης ΚΕΠΑ» από τον πολίτη.

Κατόπιν τούτου και μέχρι να σας δοθούν νεότερες οδηγίες, είναι δυνατή η εφαρμογή της παράλληλης διαδικασίας ήτοι:

α) ιατρικός προέλεγχος όπου δεν υπάρχει ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας, και

β) εφαρμογή των συνημμένων οδηγιών σε περίπτωση υποβολής Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Πηγή: esaea.gr 18/6/2013