ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 17/05/2021

Αρ. πρωτ.: 32/008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Τ.Γ.Σ.)

Σε συνέχεια απόφασης του αρ.32/2/15-05-2021 πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ., καλούνται τα Τακτικά Μέλη της Π.Ε.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ισχύοντος καταστατικού, τo Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021.

Λόγω αδυναμίας συναντήσεως σε αίθουσα (κλειστός χώρος) για διενέργεια της Τ.Γ.Σ. και εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και συναντήσεων που ισχύουν, καθώς και των δυσχερειών συγχρωτισμού που οφείλονται στη πανδημία του κορονοϊού, η εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής zoom.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2020 έως Μάϊος 2021

2. Οικονομικός Απολογισμός 2020 έως Μάϊος 2021

3. Προϋπολογισμός 2022

4. Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ε.Α. (των όσων έχουν καταβάλει συνδρομή για το 2020), ώστε να υπάρξει απαρτία και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες χωρίς να απαιτείται πρόσκληση και απαρτία.

Για το λόγο αυτόν, ορίζεται ημερομηνία πρώτης συνάντησης για την διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη συνάντηση της ΤΓΣ θα γίνει το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, την ίδια ώρα και με την ίδια διαδικασία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (12 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021).

Οι συνδρομές όμως πρέπει να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό στη διεύθυνση του Συλλόγου Π.Ε.Α. Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ.

Επισημαίνουμε ότι η συνδρομή είναι 30 ευρώ ετησίως.

Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους μπορείτε να παίρνετε από τη γραμματεία της ΠΕΑ, στο τηλέφωνο :210 5238389.

Επίσης οι συνδρομές δύναται να κατατίθενται στον ακόλουθο λογαριασμό (με τηλεφωνική ενημέρωση):

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρακαλείσθε όπως:

α) Η καταβολή των συνδρομών με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 7 Ιουνίου 2021, ώστε βάση των παραστατικών να είναι εύκολή η διαπίστωση της ταμειακής τακτοποίησης κατά τη διενέργεια της Τ.Γ.Σ

β) Ο οικονομικός, διοικητικός απολογισμός και ο σύνδεσμος σύνδεσης με την εφαρμογή zoom για τη συμμετοχή σας στην Τ.Γ.Σ. θα αποσταλεί έως τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

Κατηγορίες Νέων: