Θεματικό Εργαστήριο κατά των διακρίσεων στην εργασία των ΑμεΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ», η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», διοργανώνει στο πλαίσιο της Δράσης 11 της προαναφερθείσας Πράξης, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52), στις 28.02.2014, από τις 08.30 έως 16.30, «Θεματικό εργαστήριο: Καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων - ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους».

Το εργαστήρι απευθύνεται σε επιχειρηματίες της Περιφέρειας Αττικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, αλλά και εν γένει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, στο ζήτημα της απασχόλησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα άτομα με αναπηρία.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι 100 άνεργοι/ες με αναπηρία που καταρτίστηκαν στον πλαίσιο της Πράξης στα αντικείμενα των τουριστικών υπηρεσιών, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και των δεξιοτήτων που εν γένει απαιτούνται για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ως επαγγελματίες στις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού εργαστηρίου φιλοδοξεί να συμβάλλει στην:
• άρση των δισταγμών εκ μέρους των εργοδοτών για την απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία,
• καταπολέμηση των διακρίσεων και την άρση των προκαταλήψεων και των κοινωνικών στερεοτύπων απέναντι στις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού,
• καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών που οδηγούν στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα άτομα με αναπηρία,
• ανάδειξη του τρόπου ένταξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, στην τοπική κοινωνία,
• αύξηση της εμπιστοσύνης των τοπικών εργοδοτών και επιχειρηματιών προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής», υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3:«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή; www.esamea.gr 27/2/2014

Κατηγορίες Νέων: