Κυκλοφόρησε ο Οδηγός Συλλόγων Ασθενών «Δράσεις»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι σύλλογοι ασθενών και το έργο τους παρουσιάζονται σε μια κοινή έκδοση. Μεταξύ αυτών και η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.).

Κατεβάστε τον οδηγό PDF (http://goo.gl/mnb1JL)

Οι Σύλλογοι Ασθενών της Ελλάδας, τα άτομα που τους εκπροσωπούν, οι δράσεις και το έργο τους είναι το αντικείμενο της ειδικής έκδοσης του Health Daily, με τίτλο «Δράσεις».

Η ανάγκη μιας έκδοσης που θα αποτυπώνει το δυναμικό που έχουν οι σύλλογοι ασθενών στον αγώνα τους για υποστήριξη του δικαιώματος στην υγεία, στην πρόσβαση σε θεραπείες, στην ισότιμη μεταχείριση στους εργασιακούς χώρους, στην επιστημονική γνώση και στα στατιστικά δεδομένα που αφορούν τις συγκεκριμένες παθήσεις, υποστηρίχθηκε από τους ίδιους τους συλλόγους ασθενών, που συμμετείχαν στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών «Patients in Power: Διεκδικώντας ένα καλύτερο σύστημα Υγείας» που διοργανώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που έγιναν στο συνέδριο αυτό κατέληξαν στο κεντρικό συμπέρασμα ότι το αποτελεσματικότερο «φάρμακο» για κάθε σύστημα υγείας είναι η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στα ζητήματα που τους αφορούν.

Η παρούσα έκδοση, που επιχειρείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, έχει ως βασικό στόχο να παρουσιαστούν οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να ακουστούν οι φωνές τους, να παρουσιαστούν οι δράσεις και το έργο τους. Παράλληλα, υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με τους συλλόγους, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να λάβει βοήθεια σχετικά με τον ίδιο ή με μέλος της οικογένειάς του σχετικά με κάποια πάθηση, να μπορεί να επικοινωνήσει με άτομα που μπορούν να βοηθήσουν. Σημειώνεται ότι πολλοί σύλλογοι έχουν προγράμματα υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, τα οποία έχουν σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ο οδηγός «Δράσεις» έγινε πραγματικότητα με τη βοήθεια των ίδιων των συλλόγων ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη μεγάλη πλειοψηφία τους στην πρόσκληση του Health Daily και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ετήσια καταγραφή των συλλόγων ασθενών σε όλη τη χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: editor@heatlhdaily.gr.

Πηγή: patientsinpower.gr 18/8/2013