Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια - Νέες Θεραπείες

Το τελικό στάδιο της δοκιμής τοπικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας, είναι καθ’οδόν.

Η Ιαπωνική εταιρεία παραγωγής φαρμάκων  R-Tech Ueno άρχισε την φάση 3 κλινικής μελέτης της ουσίας unoprostone isopropyl σε οφθαλμικό διάλυμα, ένα κολλύριο για την αντιμετώπιση της μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

Αν και αρχικά το συγκεκριμένο φάρμακο είχε αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος, πρώιμες μελέτες σε εθελοντές ανθρώπους, έδειξε ότι το φάρμακο αυτό δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια όπως και η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Οι ερευνητές λένε ότι η ουσία unoprostone δουλεύει επιβραδύνοντας την απόπτωση και μπορεί να βελτιώσει την αιματική ροή στον αμφιβληστροειδή.

Τα άτομα που πήραν τις μέγιστες δόσεις  στα πρώιμα στάδια  της μελέτης, ήταν πιο πιθανό να έχουν σημαντική βελτίωση της όρασης τη νύχτα αλλά και στον αμυδρό φωτισμό- ημίφως. Επίσης ήταν πολύ πιο πιθανόν να αναφέρουν  βελτίωση και στην κοινωνική τους ζωή λόγω της βελτίωσης της όρασης.

Τα πρώιμα στάδια των μελετών επίσης έδειξαν ότι μπορεί να προστατέψει την όραση από περαιτέρω επιδείνωση. Κατά τη  διάρκεια της μελέτης των έξι μηνών, 21,2 % των ατόμων που έπαιρναν εικονικό φάρμακο έχασαν κάποιου βαθμού οπτική ευαισθησία, ενώ μόνο το 2.6 % αυτών που έπαιρναν τις υψηλότερες δόσεις έχασαν κάποιου βαθμού ευαισθησία στην όραση.

Η φάση 3 μελέτη είναι σε εξέλιξη και είναι τυχαιοποιημένη , διπλή τυφλή , πολυκεντρική , με εικονικό φάρμακο και μάρτυρες, και η μελέτη αυτή αποτιμά την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της ουσίας unoprostone σε 180 ασθενείς.

Επιπρόσθετα, μια πρώιμη φάσης 2 μελέτη που ελέγχει την δράση της ουσίας unoprostone σε άτομα με ξηρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη.

Πηγή: chatzinikolas.gr 17/11/2013

Κατηγορίες Νέων: