ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΣΑΣ ΟΞΥΤΗΤΑ

Με την συνεργασία του Optical House και του υπεύθυνου κυρίου Πλαϊνη Σωτήρη, Οπτικού – Οπτομέτρη, μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής της Π.Ε.Α., μας παρέχεται η άδεια και η δυνατότητα αξιοποίησης ενός εργαλείου μέτρησης  της οπτικής οξύτητας στο σπίτι από κάθε άτομο που ενδιαφέρεται, προκειμένου αδρά να σχηματίσει μια αρχική εικόνα της όρασης του.

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθούν ο σχετικός  πίνακας και οι οδηγίες χρήσης αυτού, προκειμένου να γίνει  η προσωπική σας εκτίμηση της οπτικής οξύτητας.

Προσοχή!!! Σε κάθε περίπτωση, η μέτρηση της οπτικής οξύτητας από τον ίδιο τον χρήστη του πίνακα, αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του επιπέδου της όρασης του, προκειμένου να αναζητηθεί η ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας, αλλά και της γενικότερης κατάστασης της όρασης και των οφθαλμών του  από τον οφθαλμίατρο.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α., εκφράζει τις ευχαριστίες του στην επιστημονική ομάδα του Optical House, για την ευκαιρία που δίνει στα μέλη μας να αξιοποιήσουν το εν λόγω εργαλείο, στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας και της ανάδειξης της προσωπικής ευθύνης για την διαχείριση της όρασης και της οπτικής μας κατάστασης.

 

 

Κατηγορίες Νέων: