Νέα ανακάλυψη: Ο εγκέφαλος των τυφλών «βλέπει» το φως!

Νέους δρόμους για την αποκατάσταση της όρασης ανοίγει η ανακάλυψη επιστημόνων από τον Καναδά, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος των τυφλών αντιλαμβάνεται το φως στον χώρο στον οποίο βρίσκονται.

Η ανακάλυψη έγινε από ερευνητές τού πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι, όταν η όραση έχει καταστραφεί, οι αλλαγές που προκαλούνται στο περιβάλλον από το φως εξακολουθούν να γίνονται αντιληπτές από τον εγκέφαλο, παρόλο που τα αντικείμενα δεν είναι ορατά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό συμβαίνει επειδή το φως γίνεται αντιληπτό μέσω ενός τμήματος του αμφιβληστροειδούς που είναι διαχωρισμένο από τα υπόλοιπα τμήματα που ελέγχουν συνολικά την όραση. Ο αμφιβληστροειδής καλύπτει το πίσω μέρος του ματιού, όπου βρίσκονται τα κύτταρα που ανταποκρίνονται στο φως. Η τύφλωση προκαλείται όταν αυτά δεν λειτουργούν σωστά, ωστόσο, έπειτα από εξετάσεις στον εγκέφαλο τυφλών, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένας επιπλέον φωτοδέκτης, που επίσης ανταποκρίνεται στο φως, στο γάγγλιο του εγκεφάλου που βρίσκεται στο κυτταρικό στρώμα του αμφιβληστροειδούς

Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία αυτού του φωτοδέκτη δεν επηρεάζεται από την απώλεια της όρασης, γεγονός που αποδείχθηκε κατά τη μελέτη, αφού οι εξετάσεις έδειξαν ότι όλοι οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν τις αλλαγές που προκαλούνταν από το φως και το σκοτάδι.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό εξηγεί τον λόγο για τον οποίο ο εγκέφαλος αποδίδει καλύτερα όταν υπάρχει φως.

Πηγή: Εφημερίδα «δημοκρατία» 22/11/2013

Κατηγορίες Νέων: