Νέα παράταση δίνει ο ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση των φαρμάκων

Νέα παράταση δίνει ο ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση των φαρμάκων, καθώς πολλές από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους δεν συνεδριάζουν.

Στο πλαίσιο αυτό και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του Οργανισμού, στις περιπτώσεις περιστατικών όπου δεν υπάρχουν οι ιατροί ειδικότητας που συμμετέχουν στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ένα μήνα θεραπείας για νέους ασθενείς και ένα επιπλέον μήνα για συνέχιση θεραπείας χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής με ευθύνη του θεράποντα ιατρού.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση δεν είναι δεσμευτική για τη συνέχιση της θεραπείας όταν τα συγκεκριμένα αιτήματα εξετασθούν από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους. Η ένδειξη χορήγησης θα πρέπει να σημειώνεται στο βιβλιάριο ασθενείας
του ασφαλισμένου.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον τρίτο μήνα παράτασης που δίνει ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς.

Πηγή: ΕΟΠΥΥ 7/2/2014