Οργάνωση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών

Η Π.Ε.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της οργανώνει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2013.

Η τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Α. θα γίνει:

ΗΜΕΡΑ: 1η Ιουνίου 2013 (ημέρα Σάββατο)

ΧΩΡΟΣ: Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, ΔΟΪΡΑΝΗΣ & ΑΘΗΝΑΣ 17, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (αίθουσα εκδηλώσεων)

ΩΡΑ: 10.00 π.μ. - 13.00 μ.μ.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

• Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ.
• Οικονομικό Απολογισμό Μάιος 2012 – 2013.
• Επαφές με εξωτερικό και εσωτερικό
• Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων
• Προτάσεις - κριτική για δραστηριότητες
• Ευαισθητοποίηση μελών και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς.

Κατηγορίες Νέων: