Πέφτουν σαν βροχή τα 70 προνοιακά επιδόματα

Στον πάγο η καταβολή 10.500 «ύποπτων» επιδομάτων μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν περισσότερα από 164.000 άτομα που εισπράττουν ένα ή περισσότερα εκ των 70 προνοιακών επιδομάτων, καθώς η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της Πρόνοιας, στην οποία προχωρεί το υπουργείο Εργασίας με το έργο e-pronoia, θα δώσει τη δυνατότητα να καταγραφούν πρώτη φορά το εύρος και κυρίως οι λήπτες αυτών των επιδομάτων.

Από τα 55,2 εκατ. το μήνα, τα 18 εκατ. των προνοιακών επιδομάτων πηγαίνουν στους συνταξιούχους

Από τα 55,2 εκατ. το μήνα, τα 18 εκατ. των προνοιακών επιδομάτων πηγαίνουν στους συνταξιούχους

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και η υποστήριξη της επιτελικής λειτουργίας (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) του τομέα πρόνοιας του υπουργείου. Επίσης, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, των ΝΠΔΔ Πρόνοιας και γενικότερα στο συντονισμό, στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Το έργο προχωρεί προς υλοποίηση μετά την υπογραφή της σύμβασης του Δημοσίου την ανάδοχο εταιρεία που επελέγη έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Φορέας υλοποίησης είναι η ΚτΠ και φορέας λειτουργίας το ΕΚΚΑ.

Αξιοσημείωτο είναι πως τα 70 είδη προνοιακών επιδομάτων είναι δύσκολο να ελεγχθούν, καθώς πληρώνονται από τους δήμους της χώρας στους δικαιούχους, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έχει συλλέξει το υπουργείο για την ηλικιακή κατανομή όσων εισπράττουν προνοιακά επιδόματα. Ειδικότερα παρατηρείται πως περίπου το 29,5% των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 35,7% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών.

Αντίστοιχα, από την ανάλυση στοιχείων για τους συνταξιούχους/δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παρατηρείται πως το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 22% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 23% μεταξύ 76-85 ετών.

Στον πάγο

Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί άμεσα στην αναστολή των καταβολών των 10.500 επιδομάτων, για τα οποία δεν βρέθηκε αντιστοιχία με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις με τους σωστούς αριθμούς ΑΜΚΑ, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι πραγματικοί δικαιούχοι.

Μάλιστα, τρεις στους δέκα δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων παίρνουν και σύνταξη, αφού με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπονται περιορισμοί.

Σε όλη τη χώρα οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων είναι 164.106 άτομα, εκ των οποίων οι 48.729, δηλαδή το 30%, εισπράττουν και σύνταξη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν μάλιστα 14.326 άτομα που λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ το μήνα και ταυτόχρονα εισπράττουν προνοιακά επιδόματα.

Στο προσκήνιο τα κριτήρια

Σε έκθεση του ΟΟΣΑ -που παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο- προτείνονται αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης σειράς επιδομάτων και σύνδεσή τους με εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, στην έκθεση γίνεται αναφορά στη δημιουργία ενιαίου επιδόματος αναπηρίας με κατάργηση όλων των επιμέρους ρυθμίσεων.

Επομένως, ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν πως τα κριτήρια χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, το κατά πόσο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή ανάλογων οικονομικών ενισχύσεων.

Η συνολική δαπάνη για τα προνοιακά επιδόματα φτάνει κάθε μήνα τα 55,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Από αυτά τα 18 εκατ. πηγαίνουν σε συνταξιούχους, οι οποίοι μάλιστα λαμβάνουν κατά μέσον όρο υψηλότερο επίδομα από τους υπόλοιπους δικαιούχους: 369,9 ευρώ έναντι 322,49 ευρώ για τους 115.377 που δεν είναι συνταξιούχοι.

Πηγή: Ελευθεροτυπία 4/2/2014