Περί τυφλότητας: Δείπνο στο σκοτάδι

"Ένα δείπνο στο σκοτάδι έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13/10/2012 υπό τον συντονισμό του Βαγγέλη Αυγουλά και με τη βοήθεια μεγάλης ομάδας εθελοντών, για να έρθουν οι βλέποντες θαμώνες στη θέση των τυφλών για λίγο και να δουν τον κόσμο «Με Άλλα Μάτια».

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ένα δείπνο στο Ηράκλειο χωρίς καθόλου φως και μια επίδειξη των τεχνικών καθοδήγησης για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των τυφλών συμπολιτών μας.

Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι, συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Το γύρισμα για την Τηλεόραση από τους Πολίτες έγινε με δεμένα τα μάτια των συμμετεχόντων και με επαρκές φως ώστε να μπορεί να καταγραφεί η εικόνα.

Πηγή: πολίτεςTV 26/11/2012

Ένα δείπνο στο Ηράκλειο χωρίς καθόλου φως και μια επίδειξη των τεχνικών καθοδήγησης για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των τυφλών συμπολιτών μας.

Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι, συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Το γύρισμα για την Τηλεόραση από τους Πολίτες έγινε με δεμένα τα μάτια των συμμετεχόντων και με επαρκές φως ώστε να μπορεί να καταγραφεί η εικόνα.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

 

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ένα δείπνο στο Ηράκλειο χωρίς καθόλου φως και μια επίδειξη των τεχνικών καθοδήγησης για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των τυφλών συμπολιτών μας.

Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι, συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Το γύρισμα για την Τηλεόραση από τους Πολίτες έγινε με δεμένα τα μάτια των συμμετεχόντων και με επαρκές φως ώστε να μπορεί να καταγραφεί η εικόνα.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ένα δείπνο στο Ηράκλειο χωρίς καθόλου φως και μια επίδειξη των τεχνικών καθοδήγησης για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των τυφλών συμπολιτών μας.

Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι, συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Το γύρισμα για την Τηλεόραση από τους Πολίτες έγινε με δεμένα τα μάτια των συμμετεχόντων και με επαρκές φως ώστε να μπορεί να καταγραφεί η εικόνα.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Η καθημερινότητα μέσα από τα μάτια των τυφλών. Η ...περιπέτεια ενός δείπνου και η βιωματική εμπειρία της τυφλότητας έστω και για λίγο, έστω και ως παιχνίδι. Ένα μέσο για τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, αλλά και των ίσων δικαιωμάτων στη ζωή.

Μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών για τη βιωματική εξοικείωση του κοινού με την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ένα δείπνο στο Ηράκλειο χωρίς καθόλου φως και μια επίδειξη των τεχνικών καθοδήγησης για την κάλυψη καθημερινών αναγκών των τυφλών συμπολιτών μας.

Στο δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι, συμμετείχαν περίπου 100 άτομα.

Το γύρισμα για την Τηλεόραση από τους Πολίτες έγινε με δεμένα τα μάτια των συμμετεχόντων και με επαρκές φως ώστε να μπορεί να καταγραφεί η εικόνα.

- See more at: http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=80#sthash.Y1lnjrxA.dpuf

Κατηγορίες Νέων: