Ψηφιακοί όλοι οι φάκελοι ασθενών στα Νοσοκομεία

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το ΕΣΠΑ ''ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής'' της Ψηφιακής Σύγκλισης θα υλοποιηθεί ένα μεγάλο έργο στα Νοσοκομεία που θα αφορά την ψηφιοποίηση των φακέλων των ασθενών.

Συγκεκριμένα το έργο αυτό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του dikaiologitika.gr την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκομείων στις οκτώ Περιφέρειες της Ψηφιακής Σύγκλισης, για τη βελτίωση της τήρησης του αρχείου αλλά και της διαχείρισης του.

Επίσης το έργο θα προβλέπει και την δημιουργία αρχικού ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή, ώστε να ωφεληθεί ο πολίτης-ασθενής από εδώ και στο εξής.

Το έργο αυτό της ψηφιακής σύγκλισης θα έχει επίσης σαν στόχο την συσχέτιση του μητρώου ασθενών με τους αντίστοιχους φακέλους του εκάστοτε ασθενή.

Δημιουργία εφαρμογής διάθεσης των δεδομένων, με δυνατότητα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα του εκάστοτε Νοσοκομείου, τηρώντας πάντα όλες τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων,

Πρώτα θα ψηφιοποιηθούν οι φάκελοι των ενεργών ασθενών, όπως για παράδειγμα όσων ήδη νοσηλεύονται, όσων έχουν τις περισσότερες εισαγωγές τα τελευταία έτη, όσων έχουν αιτηθεί αντίγραφα των φακέλων κ.λπ.

Επίσης το έργο αυτό θα έχει διασύνδεση με τα υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα των Νοσοκομείων ενώ θα πρέπει να πληροί τις νέες προϋποθέσεις που καθορίζει η ΕΕ για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Το έργο αυτό θα βοηθήσει επίσης και στην υλοποίηση της καταγραφής όλου του ιατρικού ιστορικού του ασφαλισμένου μέσω της κάρτα υγείας που θα είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του ΠΕΔΥ.

Πηγή: dikaiologitika.gr 4/3/2014