1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Αθήνα, Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Η διεκδίκηση ενός άλλου δημόσιου ΕΣΥ, στο πλαίσιο της αρχικής βασικής αξίας που καθόρισε τον δημόσιο χαρακτήρα του πριν από 30 χρόνια, ήταν το ομόφωνο αίτημα των συλλόγων ασθενών κατά τη συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ασθενών, όπου για πρώτη φορά συναντήθηκαν Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδίες ασθενών από όλη την Ελλάδα.

Μέσα από το Συνέδριο, εκφράστηκε η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης των πασχόντων από χρόνιες παθήσεις και η δυναμική αυτής της συμμετοχής, βρήκε γόνιμο έδαφος για την καταγραφή των προβλημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας. Έμφαση δόθηκε στην καταγραφή των διεκδικήσεων των ασθενών με στόχο τις άριστες παροχές υγείας προς όλους τους πολίτες και ειδικότερα τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις.

Ήταν το πρώτο Συνέδριο όπου οι ασθενείς ήταν δυναμικοί συνδιαμορφωτές στην οργάνωση, στο βήμα και στο ακροατήριο. Για την εξασφάλιση συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσοτέρων ασθενών και ενδιαφερόμενων υπήρχε ζωντανή αναμετάδοση (livestreaming) του Συνεδρίου καθώς και εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα απο τα συμπέρασμα του Συνεδρίου και κοινή διαπίστωση ήταν η έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης των ασθενών για τα δικαιώματά τους με βάση την νομοθεσία και τις διεθνείς διατάξεις. Επιβάλλεται επίσης να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παθήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της Υγείας,ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα σε όλους ότι η Υγεία είναι το δημόσιο αγαθό που πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες ισότιμα και ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ομόφωνα οι σύνεδροι ζήτησαν:

·Να καθιερωθεί η δωρεάν χορήγηση όλων των φαρμάκων και υλικών από τα Φαρμακεία των νοσοκομείων σε όλους τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις με το κόστος να καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και όχι των νοσοκομείων.

·Να προβλέπεται από την πολιτεία απόθεμα φαρμάκων και υλικών για τις περιπτώσεις έλλειψης που οφείλονται σε γενικότερες μειώσεις παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων.

·Να προβλέπεται η παραγωγή από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες γενόσημων φαρμάκων που θα αντικαταστήσουν τα ακριβά φάρμακα διαφόρων παθήσεων, μετά από καθορισμένες διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας και αποτελεσματικότητάς τους από τις αρμόδιες αρχές.

·Να δημιουργηθούνσύγχρονες Μονάδες παρακολούθησης και θεραπείας για όλες τις χρόνιες παθήσεις, και τουλάχιστον από μια Μονάδα σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια για τις σπανιότερες παθήσεις.

·Να στελεχωθούν όλες οι Μονάδες στα νοσοκομεία της χώρας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

·Να υπάρχει άμεση έγκριση διάθεσης καινοτόμων φαρμάκων από Επιτροπή με την συμμετοχή εκπροσώπων Ασθενών και του ΕΟΦ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρωτοπορία του Συνεδρίου θεωρήθηκε απο όλους τους συνέδρους, το βήμα και η φωνή που δόθηκε συλλογικά στους ασθενείς απο όλη την Ελλαδά και η κατανόηση οτι τα προβλήματα των ασθενών είναι κοινά, ανέξαρτητα απο το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει κάθε άτομο.

Παράλληλα, με δεδομένη τη μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης του 1ου Συνεδρίου και τη ανάγκη θεσμοθέτησής του, η οργανωτική επιτροπή ανακοίνωσε την ημερομηνία του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ασθενών για το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα.

Πηγή: Τα Νέα 17/4/2013