Ενημερωτικά Έντυπα

Έντυπο 22 - Άτομα με Προβλήματα Όρασης στην Μέση και Τρίτη Ηλικία

Άτομα με Προβλήματα Όρασης στην Μέση και Τρίτη Ηλικία

Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα διαφοροποιούνται σημαντικά (ως προς τις άλλες περιόδους της ζωής) για τα Άτομα με Προβλή­ματα Όρασης όταν αυτά βρίσκονται στην περίοδο της ωριμότητας (Μέση Ηλικία) και κατά την Τρίτη Ηλικία.

Σελίδες