Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας για ΑμΕΑ

Της Ρούλας Σαλούρου

Αιτήσεις προς το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) οφείλουν να υποβάλλουν οι πολίτες με αναπηρία για να λάβουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων.

Με επείγον έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες ταλαιπωρίας, σε μια ομάδα πολιτών που τα τελευταία δύο χρόνια ταλαιπωρούνται συνεχώς, από τα ΚΕΠΑ. Βάσει του εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου, όσοι αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας, προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Για όσους έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης στο ΚΕΠΑ, με την επισύναψη αντιγράφου της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Αναλυτικά, διευκρινίζεται ότι:

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και από τα τέλη κυκλοφορίας, δικαιούνται τόσο οι περιπτώσεις ατόμων για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όσο και οι περιπτώσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Για όσους αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας, προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων απαλλαγών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο ΚΕΠΑ.

Η εκάστοτε τριμελής επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις.

Ειδικά και μόνο για όσους έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές μέχρι και την ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια, απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης στο ΚΕΠΑ (επισυναπτομένου σ’ αυτήν αντιγράφου της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Θεσμοθετείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των αποφάσεων «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που τους προσκομίζουν οι αιτούμενοι τις σχετικές απαλλαγές, με την ανάκτηση αυτών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 12/11/2013.

Πηγή: capital.gr 5/12/2013

 

Πηγή:www.capital.gr