Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Γενικής Συνέλευσης ΠΕΑ και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

25η Περίοδος

Αριθμός Πρακτικού 25/5

12 ΜΑΪΟΥ 2014, Αθήνα

 

Παρόντες: Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος, Καλουδάκης Γεώργιος, Δεσύπρη Μαριάννα, Σαραντίδης Γαβριήλ, Καρουσάτος Δημοσθένης, Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος, Μπίστας Νικόλαος, Σουβαλιώτης Νικόλαος και Καραγιαννάκης Στέλιος.

 

Σύμφωνα με πρόσκληση που συνέταξε το Διοικητικό Συμβούλιο για οργάνωση τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών Π.Ε.Α. (Περιοδικό ΕΠΑΦΗ αρ. φύλλου 71/ Μάϊος-Ιούνιος2014), κλήθηκαν τα μέλη αυτής να συμμετάσχουν στις εν λόγω διεργασίες και ύστερα από μη διαπίστωση απαρτίας για την πρώτη ορισθείσα συνάντηση για Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου 2014, διενεργήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην δεύτερη ορισθείσα ημερομηνία της 11ης Μαΐου 2014. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τελετών του Φάρου Τυφλών Ελλάδος, Δοϊράνης & Αθηνάς 17, Καλλιθέα.

Στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης και τις διενέργειες των αρχαιρεσιών στη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2014 και σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και της Εφορευτικής Επιτροπής προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

1.    Δεσύπρη Μαριάννα                                           (40 ψήφους)

2.    Δρακούλης Μαρίνος                                          (11 ψήφους)

3.    Ζώτος Παντελής                                                (14 ψήφους)

4.    Καλουδάκης Γεώργιος                                       (26 ψήφους)

5.    Καραγιαννάκης Στέλιος                                     (18 ψήφους)

6.    Καρουσάτος Δημοσθένης                                  (29 ψήφους)

7.    Μελαδάκης Ματθαίος                                        (11 ψήφους)

8.    Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος                         (25 ψήφους)

9.    Μπίστας Νικόλαος                                             (17 ψήφους)

10.  Ροκάκης Ηλίας                                                   (2  ψήφους)

11.  Σαραντίδης Γαβριήλ                                          (40 ψήφους)

12.  Σουβαλιώτης Νικόλαος                                     (16 ψήφους)

13.  Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος                        (41 ψήφους)

από αυτούς εκλέγονται οι κατωτέρω κατά σειρά ψήφου ως τακτικά μέλη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) για την περίοδο Μάιος 2014 έως Μάιος 2016:

 

1.      Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος                        (41 ψήφους)

2.      Δεσύπρη Μαριάννα                                           (40 ψήφους)

3.      Σαραντίδης Γαβριήλ                                          (40 ψήφους)

4.      Καρουσάτος Δημοσθένης                                  (29 ψήφους)

5.      Καλουδάκης Γεώργιος                                       (26 ψήφους)

6.      Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος                         (25 ψήφους)

7.      Καραγιαννάκης Στέλιος                                     (18 ψήφους)

8.      Μπίστας Νικόλαος                                             (17 ψήφους)

9.      Σουβαλιώτης Νικόλαος                                     (16 ψήφους)

 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι κατωτέρω κατά σειρά ψήφου:

 

1.      Ζώτος Παντελής                                                  (14 ψήφους)

2.      Δρακούλης Μαρίνος                                          (11 ψήφους)

3.      Μελαδάκης Ματθαίος                                       (11 ψήφους)

4.      Ροκάκης Ηλίας                                                    ( 2  ψήφους)

 

 

για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:

 

1.      Γκουβάτσου Ελένη                                             (26 ψήφους)

2.      Διακομιχάλης Μηνάς                                         (25 ψήφους)

3.      Δημόπουλος Ανέστης                                        (22 ψήφους)

4.      Ευστρατίου Σωτήρης                                         (16 ψήφους)

5.      Κιτσιούλης Γεώργιος                                         (16 ψήφους)

 

Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά ψήφου οι κατωτέρω:

 

1.      Γκουβάτσου Ελένη                                             (26 ψήφους)

2.      Διακομιχάλης Μηνάς                                         (25 ψήφους)

3.      Δημόπουλος Ανέστης                                        (22 ψήφους)

 

Ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελικτικής Επιτροπής εκλέγονται κατά σειρά ψήφου οι κατωτέρω:

 

1.      Ευστρατίου Σωτήρης                                         (16 ψήφους)

2.      Κιτσιούλης Γεώργιος                                         (16 ψήφους)

 

Οι εννέα εκλεγμένοι συναντήθηκαν στα γραφεία του συλλόγου Βερανζέρου 14, την Δευτέρα 12/5/2014 στις 3:30 μ.μ. προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα για τη νέα διετή θητεία. (ΜΑΪΟΣ 2014-ΜΑΪΟΣ 2016).

 

Ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η συγκρότηση του Δ.Σ. και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων:

 

Πρόεδρος:                            Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος       (ομόφωνα)

Αντιπρόεδρος:                     Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος        (ομόφωνα)    

Γενικός Γραμματέας:            Δεσύπρη Μαριάννα                           (ομόφωνα)

Ειδικός Γραμματέας:             Μπίστας Νικόλαος                              (ομόφωνα)

Ταμίας:                                  Σαραντίδης Γαβριήλ                          (ομόφωνα)

Αναπλ. Ταμίας:                     Καρουσάτος Δημοσθένης                  (ομόφωνα)

Και ως μέλη:                         Καλουδάκης Γεώργιος                       (ομόφωνα)

                                              Σουβαλίωτης Νικόλαος                     (ομόφωνα)

                                              Καραγιαννάκης Στέλιος                    (ομόφωνα)

 

 

Κατηγορίες Νέων: