Δήμος Αθηναίων: Ο «τιμοκατάλογος» των δημοτικών παιδικών σταθμών

Η φιλοξενία προτείνεται να είναι όπως και τη φετινή χρονιά χωρίς χρέωση εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 15.000 ευρώ και για τις πολύτεκνες οικογένειες ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επίσης δωρεάν προβλέπεται για εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ εάν αφορά οικογένεια με μειωμένη οικονομική συμμετοχή, δηλαδή εάν υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 35% ή πρόκειται για οικογένεια τρίτεκνη, μονογονεϊκή, με γονέα χήρο ή διαζευγμένο.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μικρές αυξομειώσεις στα τροφεία για τα χαμηλά εισοδήματα αλλά σοβαρές ελαφρύνσεις για τους πλουσιότερους προτείνει ο Δήμος Αθηναίων να ισχύσουν την ερχόμενη περίοδο (2014-2015) για τη φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Στις υποδομές του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών φιλοξενούνται περισσότερα από 5.000 παιδιά και τα τροφεία (μηνιαία οικονομική συμμετοχή) προκύπτουν μέσα από κείμενο που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η διοίκησή του και αφορά τη γενικότερη αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας του. Με βάση το σχετικό εισηγητικό προβλέπεται:

ΔΩΡΕΑΝ: Η φιλοξενία προτείνεται να είναι όπως και τη φετινή χρονιά χωρίς χρέωση εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 15.000 ευρώ και για τις πολύτεκνες οικογένειες ανεξαρτήτως εισοδήματος. Επίσης δωρεάν προβλέπεται για εισόδημα κάτω των 30.000 ευρώ εάν αφορά οικογένεια με μειωμένη οικονομική συμμετοχή, δηλαδή εάν υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 35% ή πρόκειται για οικογένεια τρίτεκνη, μονογονεϊκή, με γονέα χήρο ή διαζευγμένο.

50 €: Συμμετοχή 50 ευρώ (65 ευρώ για δύο παιδιά) προβλέπεται για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 15-20.000 ευρώ και για οικογένειες μειωμένης οικονομικής συμμετοχής με εισόδημα 30.000-35.000 ευρώ. Προκύπτει έτσι μια ελάφρυνση καθώς τα δύο παιδιά χρεώνονται σήμερα με 75 ευρώ.

60 €: Επιβάρυνση 10 ευρώ προκύπτει για οικογένειες μειωμένης οικονομικής συμμετοχής (τρίτεκνη, μονογονεϊκή, με γονέα χήρο-διαζευγμένο, αναπηρία έως 35%) εάν το εισόδημα είναι 35-40.000 ευρώ, καθώς η μηνιαία χρέωση ανεβαίνει από τα 50 στα 60 ευρώ για ένα παιδί ενώ μένει ίδια στα 75 ευρώ για δύο παιδιά. Αντίθετα, οικογένειες με κανονική συμμετοχή και εισόδημα 20-25.000 ευρώ ελαφρύνονται, καθώς θα πληρώνουν 60 ευρώ, ενώ σήμερα χρεώνονται με 70.

70 €: Η χρέωση αυτή προτείνεται να ισχύσει για ένα παιδί (100 ευρώ τα δύο παιδιά) όπως και τώρα για κανονική συμμετοχή σε οικογένειες με εισόδημα 25-30.000 ευρώ και για μειωμένη συμμετοχή σε οικογένειες με εισόδημα 40-50.000 ευρώ ετησίως.

100 €: Ελάφρυνση προκύπτει με την προτεινόμενη χρέωση των 100 ευρώ για ένα παιδί (135 για δύο) σε οικογένειες κανονικής συμμετοχής με εισόδημα 30-35.000 ευρώ και μειωμένης συμμετοχής με εισόδημα 50-75.000 ευρώ. Και οι δύο κατηγορίες πληρώνουν σήμερα 120 ευρώ για ένα παιδί και 170 ευρώ για τα δύο.

120 €: Χωρίς αλλαγές είναι το προτεινόμενο μηναίο τροφείο των 120 ευρώ (170 για δύο παιδιά) εάν η οικογένεια έχει εισόδημα 35-40.000 ευρώ ή είναι στην κατηγορία μειωμένης συμμετοχής με εισόδημα 75-100.000 ευρώ.

150 €: Ίδιο με το ισχύον προβλέπεται το τροφείο των 150 ευρώ για ένα παιδί (190 για δύο) στα υψηλότερα εισοδήματα των 40-50.000 ευρώ κανονικής συμμετοχής ή τα 100-200.000 ευρώ ετησίως για μειωμένη συμμετοχή.

Σοβαρές ελαφρύνσεις για τους πολύ πλουσιότερους εισηγείται η διοίκηση όπως π.χ. για εισοδήματα στις κατηγορίες 100-200.000 και 200-300.000 ευρώ ετησίως που πλήρωναν 400 ευρώ (600 για δύο παιδιά) και θα πληρώνουν η πρώτη κατηγορία 260 ευρώ (330 για δύο) και η δεύτερη 330 ευρώ (400 για δύο).

Οι παραπάνω μειώσεις αφορούν οικογένειες με κανονική οικονομική συμμετοχή και είναι μεγαλύτερες αφού φθάνουν έως το 45% από εκείνες που προβλέπονται για οικογένειες με μειωμένη συμμετοχή.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος τύπος» 27/2/2014

Κατηγορίες Νέων: