Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών Patients in power

Στις 8-9 Νοεμβρίου, διεξήχθει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών στο Divani Caravel Hotel, όποιος ενδιαφέρεται να ακούσει τις ομιλίες μπορεί να επισκεφθεί την ακόλουθη ιστοσελίδα, όπου θα βρει τα επιμέρους αποσπάσματα : http://www.livemedia.gr/2patientsinpower

"Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Μη γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους, τον τρόπο να τα διεκδικήσουν, μη έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλφαβητισμού υγείας και ψηφιακού αλφαβητισμού, τι μπορούν να επιδιώξουν σήμερα οι ασθενείς;

Όταν οι ασθενείς και οι οικείοι τους αντιμετωπίζουν ελλείψεις βασικών φαρμάκων για τη θεραπεία τους, δυσκολίες στη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, υψηλό κόστος συμμετοχής σε φάρμακα και νοσηλείες, ελλείψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων, ανεργία, υψηλή φορολογία και όσα άλλα συνθέτουν την καθημερινότητα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που υποφέρουν από την οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, πώς να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και την εμπειρία τους από την ασθένεια, ώστε να έχουν καλύτερη περίθαλψη και αποτελέσματα στην υγεία τους."

Η Π.Ε.Α. θα παραβρέθηκε εκεί με τους εκπροσώπους της.

Πηγή: livemedia.gr 10/11/2013