Δικαιολογητικά για τα Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

Σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

1. Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ υπ’αριθμ. 833/συνεδρίαση 75/20-11-2012.Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) οι ήδη υφιστάμενες Υγειονομικές Επιτροπές συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με  τις σχετικές αποφάσεις σύστασής τους και, συγκεκριμένα:

Οι Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους γνωματεύουν για  την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων, ενώ αποτελούνται από ιατρούς σχετικής με την νόσο ειδικότητας καθώς και από φαρμακοποιό έργο του οποίου είναι η παροχή πάσης φύσεως πληροφορίας που σχετίζεται με τα ιδιοσκευάσματα και τις εγκεκριμένες τους ενδείξεις καθώς και η ενημέρωση σχετικά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει  τη χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.  Τα περιστατικά που εξετάζονται αφορούν  σε εξωτερικούς ασθενείς, σε φάρμακα που χορηγούνται κατά τη διάρκεια νοσηλείας αλλά  χορηγούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού και σε ορφανά φάρμακα σπανίων παθήσεων. 

Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε λειτουργία δύο Επιτροπές Φαρμάκων  Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις συγκεκριμένες επιτροπές εξετάζονται  τα παρακάτω ιδιοσκευάσματα και μόνον για τις εγκεκριμένες τους ενδείξεις

ΦΑΡΜΑΚΟ   -  ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ   -   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 1.BOTOX -BOTULINUM TOXIN -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΑ

2.BUSILVEX -BUSULFAN -ΣΟΥΛΦΟΝΟΥΧΑ ΑΛΚΥΛΙΑ

3.CAYSTON -AZTREONAM LYSINE -ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ

4.CEREZYME -IMIGLUCERASE -ΕΝΖΥΜΑ

5.DYSPORT- BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΑ

6.EVOLTRA -CLOFARABINE -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ         

7.ELAPRASE -IDURSULFASE  -ΕΝΖΥΜΑ

8.FABRAZYME -AGALSIDASE -ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΖΥΜΑ

9.FORSTEO -TERIPARATIDE -ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

10.ILARIS -CANAKINUMAB -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

11.KEPIVANCE -PALIFERMIN -ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

12.LUCENTIS -RANIBIZUMAB -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

13.MACUGEN -PEGAPTANIB SODIUM  -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

14.MYOZYME -ALGUCOSIDASE A -ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΖΥΜΑ

15.PREOTACT -PARATΗΥROID HORMONE -ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

16.REPLAGAL -AGALSIDASE -ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΔΟΥ,ΕΝΖΥΜΑ

17.REMODULIN -TREPROSTINIL -SODIUM ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

18.SPRYCEL -DASATINIB -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

19.SYNAGIS -PALIVIZUMAB -ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟ ΙΟ (RSV)

20.TASIGNA -NILOTINIB- ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

21.TORISEL -TEMSIROLIMUS -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

22.TRISENOX -ARSENIC TRIOXIDE -ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

23.YONDELIS- TRABECTEDIN -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

24.ZAVESCA -MIGLUSTAT -ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

 

Για κάθε περίπτωση σκευάσματος  που εξετάζεται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού κόστους του  ΕΟΠΥΥ απαιτείται η υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών τα οποία επισυνάπτονται (Παράρτημα Α) και πρέπει να  συμπληρώνονται σωστά προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Στο τέλος κάθε γνωμάτευσης αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία των Επιτροπών.  Επισημαίνεται ότι η ορθή προσκόμιση των δικαιολογητικών διασφαλίζει την αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του  Οργανισμού και την ταχεία έκδοση της απόφασης της Επιτροπής.

Όσον αφορά στους θεράποντες ιατρούς, αυτοί οφείλουν:

- Να συμπληρώνουν την πρότυπη γνωμάτευση που αφορά στο κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα. Οι γνωματεύσεις του Παραρτήματος Α του παρόντος εγγράφου  θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να συμπληρώνονται όλα τα πεδία που αναφέρονται στις γνωματεύσεις προκειμένου  οι ιατροί της επιτροπής να έχουν διαθέσιμες όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.  

- Σε περίπτωση  φαρμάκων εξωτερικού ή φαρμάκων για τα οποία δεν υπάρχει ειδική γνωμάτευση να χρησιμοποιούν  γενικό έντυπο γνωμάτευσης (επισυνάπτεται).o Να δίδουν στους ασφαλισμένους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποίαπροβλέπονται σε αυτές τις γνωματεύσεις και αποδεικνύουν τη νόσο ώστε να υποβάλλονται στις επιτροπές. Οποιαδήποτε άλλη οδηγία αντικαθίσταται από τα οριζόμενα στις γνωματεύσεις του παρόντος εγγράφου. 

Περιστατικά νοσηλευομένων ασθενών τα οποία θα παραπέμπονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ λόγω αδυναμίας των φαρμακείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να χορηγήσουν τα σκευάσματα του ανωτέρω  Πίνακα θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές  μόνον εφ’ όσον έχει συμπληρωθεί ορθά η πρότυπη γνωμάτευση και φαίνεται όλο το ιστορικό χορηγήσεων σε κάθε ασθενή. 

Μη σαφείς περιπτώσεις διαγνώσεων ασφαλισμένων που προσέρχονται με συνταγές προς εκτέλεση στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δύνανται να παραπέμπονται στις εν λόγω Επιτροπές προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των επιτροπών θα κοινοποιούνται από την γραμματεία της επιτροπής προς τους ασφαλισμένους/ τις Μονάδες Υγείας μέσα σε 6 εργάσιμες ημέρες από την εξέταση των περιστατικών. Στις Μονάδες Υγείας θα πρέπει να κρατείται αρχείο με τις υποθέσεις που αποστέλλονται στις επιτροπές, μέσω του οποίου οι υπεύθυνοι υπάλληλοι θα παρακολουθούν την έκβασή τους ώστε η παροχή των αποτελεσμάτων στους ασφαλισμένους να γίνεται το συντομότερο δυνατό, χωρίς καθυστερήσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθηνών: Αγίου Κωνσταντίνου 16, 10241, Αθήνα (τηλέφωνο: 210-5213663, τηλεομοιότυπος: 210-5220768).Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Θεσσαλονίκης: Αριστοτέλους 19, 54624 Θεσσαλονίκη (τηλέφωνο: 2310-254334, τηλεομοιότυπος: 2310-254355).Επισημαίνεται το γεγονός ότι περιστατικά ασφαλισμένων που παρακολουθούνται από ιατρούς Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του νομού Θεσσαλονίκης μπορούν να εξετάζονται από την Επιτροπή Θεσσαλονίκης. Οι πρότυπες γνωματεύσεις θα είναι διαθέσιμες στους ιατρούς μέσω του e-diagnosis.                     

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 5

Πηγή: newsitamea.gr 31/1/2013