Εθνικό μητρώο ατόμων με αναπηρία συστήνει η Ελλάδα

Ειδική Επιστημονική Επιτροπή έχει συσταθεί, με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου πίνακα.

Θέμα χρόνου είναι η Ελλάδα να αποκτήσει εθνικό μητρώο ατόμων με αναπηρία.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή έχει συσταθεί με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το Δημόσιο

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον.

Είναι το τελευταίο βήμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και ενάμιση χρόνο, προκειμένου οι πολίτες που αντιμετωπίζουν μόνιμα και σοβαρά προβλήματα υγείας να πάψουν να ταλαιπωρούνται.

Η απόφαση αυτή είναι ένα πάγιο αίτημα των Ατόμων με Αναπηρίες, με στόχο οι δικαιούχοι να μην ταλαιπωρούνται με συνεχείς διαδικασίες επανελέγχου και θα αποσυμφορήσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία των ΚΕΠΑ.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ολοκλήρωσε την αντιστοίχιση των βασικών παθήσεων του ενιαίου πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας ώστε τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών να προχωρήσουν στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων η οποία θα απελευθερώσει από τα τελωνεία της χώρας τουλάχιστον 1500 αυτοκίνητα για να αποδοθούν στους δικαιούχους.

Πηγή: news.gr 22/10/2013