ΕΚ: Προσβάσιμοι σε όλους οι ιστότοποι των οργανισμών του δημόσιου τομέα

Οι ιστότοποι των οργανισμών του δημόσιου τομέα θα πρέπει να γίνουν προσιτοί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων που παρουσιάζουν κάποια αναπηρία, σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει το ΕΚ, πάνω από 167 εκατ. πολίτες της ΕΕ δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, δηλαδή να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να κάνουν αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας ή την εγγραφή των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο.

«Σε έναν κόσμο που είναι ολοένα και πιο ψηφιακός, η προσβασιμότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να μπορούν να ασκούν όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου», είπε ο εισηγητής Γιώργος Χατζημαρκάκης (Φιλελεύθεροι, Γερμανία).

Υπάρχουν πάνω από 761.000 ιστότοποι του δημόσιου τομέα στην ΕΕ, που προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Ωστόσο, μόνο το ένα τρίτο από αυτούς τους δικτυακούς τόπους πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο, επιτρέποντας, για παράδειγμα, στους χρήστες να μεγεθύνουν τα κείμενα και τις εικόνες, να έχουν πρόσβαση τόσο σε βίντεο στα οποία χρησιμοποιείται η νοηματική γλώσσα όσο και σε συνδέσμους που είναι υπογραμμισμένοι, να μπορούν να εξερευνούν έναν ιστότοπο μόνο με τη χρήση πληκτρολογίου, κλπ.

Ιστο-προσβασιμότητα σε όλους...

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ μιας πιο φιλόδοξης προσέγγισης του νομοσχεδίου, απαιτώντας από τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι όλοι οι δημόσιοι ιστότοποι θα είναι πλήρως προσβάσιμοι. Η προσβασιμότητα δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζει μόνο τις δώδεκα κατηγορίες δικτυακών τόπων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πχ. αυτών που σχετίζονται με τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τα προσωπικά έγγραφα ή την εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), αλλά όλους τους ιστότοπους του δημόσιου τομέα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί επίσης οι νέοι κανόνες να ισχύουν και για τους δικτυακούς τόπους που διαχειρίζονται ιδιωτικοί φορείς που ασκούν δημόσια καθήκοντα, όπως είναι η παροχή αερίου, θέρμανσης, ηλεκτρισμού και νερού, ή παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τις μεταφορές, τη φροντίδα των παιδιών ή την υγεία. Ωστόσο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 12 άτομα θα μπορούν να εξαιρεθούν, αν το επιθυμούν τα κράτη μέλη.

...εντός τριών ή πέντε ετών

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να δοθεί στα κράτη μέλη περιθώριο ενός έτους προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες όσον αφορά τους ιστότοπους με νέο περιεχόμενο και διάστημα τριών ετών για αυτούς που έχουν ήδη περιεχόμενο. Αυτές οι προθεσμίες εφαρμογής παρατείνονται κατά δύο έτη όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους με ζωντανό ακουστικό περιεχόμενο.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης το νομοσχέδιο (με 593 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 13 αποχές), προκειμένου οι ευρωβουλευτές που θα λάβουν τη σκυτάλη μετά από τις εκλογές του Μαΐου να μη ξεκινήσουν να δουλεύουν από το μηδέν, αλλά να βασιστούν στο έργο που έχει επιτελεστεί στη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Το νέο Κοινοβούλιο μπορεί, ωστόσο, να αποφασίσει να κάνει μια νέα αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της διάσκεψης των αρχηγών των πολιτικών ομάδων.

Πηγή: capital.gr 26/2/2014

Πηγή:www.capital.gr

Κατηγορίες Νέων: