ΕΣΔΥ: Παρατηρούνται σημαντικές μεταφορές χρηματοδότησης στους πιο αδύναμους ασθενείς!

Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας: Οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι αποτελούν το 38% του γενικού πληθυσμού της χώρας μας, έχουν υποστεί μείωση στο μηνιαίο εισόδημά τους η οποία φθάνει τα… 530 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Το 80% των χρονίως πασχόντων έχουν μειώσει τις δαπάνες στέγασης, μετακίνησης και τηλεπικοινωνιών, το 40% αυτών έχουν μειώσει και τις δαπάνες διατροφής, ενώ το 20% έχουν μειώσει ακόμη και τις δαπάνες Υγείας.

Γ. Ελευθερίου

Τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από σχετικές μελέτες της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Υγείας (ΕΣΔΥ) για τους χρονίως πάσχοντες συνανθρώπους μας είναι αποκαλυπτικά όσο και δραματικά:

- Οι χρονίως πάσχοντες αποτελούν το 38% του γενικού πληθυσμού της χώρας μας.

- Οι χρονίως πάσχοντες έχουν υποστεί μείωση στο μηνιαίο εισόδημά τους η οποία φθάνει τα… 530 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.

- Το 80% των χρονίως πασχόντων θεωρούν τη μείωση στο εισόδημά τους ως πολύ σημαντική.

- Το 80% των χρονίως πασχόντων έχουν μειώσει τις δαπάνες στέγασης, μετακίνησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ το 40% αυτών έχουν μειώσει και τις δαπάνες διατροφής.

- Το 20% των χρονίως πασχόντων έχουν μειώσει ακόμη και τις δαπάνες Υγείας.

- Το επίπεδο της αυτοεκτίμησης της υγείας των χρονίως πασχόντων έχει μειωθεί κατά… 60% από το 2012.

- Οι χρονίως πάσχοντες έχουν μειώσει κατά 30% τις επισκέψεις τους σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά την τριετία 2011 – 2013.

- Οι χρονίως πάσχοντες έχουν μειώσει κατά 50% τις δαπάνες τους για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κατά την τριετία 2011 – 2013.

- Το 60% των χρονίως πασχόντων αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς ή λίστες αναμονής στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες Υγείας.

- Το 30% των χρονίως πασχόντων αξιολογούν αρνητικά τις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και τις τριτοβάθμιες νοσοκομειακές δομές.

Άλλη μελέτη της ΕΣΔΥ δείχνει πόσο απορρυθμιστική για την θεραπεία των χρονίως πασχόντων αποδεικνύεται η υποχρέωση των γιατρών να συνταγογραφούν τελικά το φθηνότερο γενόσημο (αντίγραφο) φάρμακο της κατηγορίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των ασθενών στην προμήθεια των φαρμάκων τους.

Δεδομένου ότι οι χρονίως πάσχοντες είναι μακροχρόνια ρυθμισμένοι βάσει της θεραπευτικής αγωγής την οποία λαμβάνουν,

- Αύξηση έως 10% στην οικονομική τους συμμετοχή για φάρμακα μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση το 10,5% των χρονίως πασχόντων,

- Αύξηση έως 20% στην οικονομική τους συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση το 20% των χρονίως πασχόντων,

- Αύξηση έως 30% στην οικονομική τους συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση το 26,5% των χρονίως πασχόντων,

- Αύξηση έως 50% στην οικονομική τους συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση το 30,4% των χρονίως πασχόντων,

- Αύξηση πάνω από 50% στην οικονομική τους συμμετοχή μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση το 36,2% των χρονίως πασχόντων.

Στα συμπεράσματά του, τα οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια επιστημονικής συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουλίου στον Πόρο, ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος τονίζει μεταξύ άλλων ότι παρατηρούνται μεταφερόμενα οικονομικά βάρη σε ασθενέστερες ομάδες ασθενών, υποκαθίσταται η φαρμακευτική περίθαλψη από την παρεμβατική νοσοκομειακή φροντίδα, υποκαθίστανται δραστικές ουσίες με άλλες, νεότερες και ακριβότερες για τις ίδιες ενδείξεις, μετακυλίονται μεγάλα χρηματοδοτικά βάρη στα νοικοκυριά.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος για εγκατάλειψη της θεραπείας από μεγάλο μέρος των χρονίως πασχόντων, ο Γιάννης Κυριόπουλος προτείνει μεταξύ άλλων αναθεώρηση των ποσοστών συμμετοχής για την προμήθεια των φαρμάκων τους, με καθιέρωση της συμμετοχής βάσει του εισοδήματος και αντιστρόφως ανάλογη της προκύπτουσας ανάγκης, προκειμένου να τελειώνουμε οριστικά με τα γενικά και οριζόντια ποσοστά συμμετοχής των ασθενών για την προμήθεια των φαρμάκων τους.

Πηγή: iatroi.eu 10/8/2013