Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Π.Ε.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της οργανώνει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 και προκηρύσσει εκλογές για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία.

Η τακτική Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές της Π.Ε.Α. θα γίνουν:

ΗΜΕΡΑ: 11 Μαΐου 2014 (ημέρα Κυριακή)

ΧΩΡΟΣ: ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΟΪΡΑΝΗΣ & ΑΘΗΝΑΣ 17, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (αίθουσα εκδηλώσεων)

ΩΡΑ: 9.30 π.μ. - 13.30 μ.μ.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

• Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
• Επαφές με εξωτερικό και εσωτερικό
• Προγραμματισμός μελλοντικών συνεργασιών και εκδηλώσεων
• Προτάσεις - κριτική για δραστηριότητες
• Ευαισθητοποίηση μελών και ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς.
• Συμμετοχή σε οφθαλμολογικά συνέδρια

Με την λήξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα γίνει ψηφοφορία για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κατά τη Γενική Συνέλευση πρέπει να παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Π.Ε.Α. (απαρτία) και σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Γενική Συνέλευση διεξάγεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες χωρίς να απαιτείται πλέον απαρτία. Για το λόγο αυτόν, ορίζεται ημερομηνία πρώτης συνάντησης η 4η Μαΐου 2014 και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης απαρτίας, η δεύτερη συνάντηση θα γίνει την 11η Μαΐου 2014, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό, σαράντα (40) μέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ανοίγεται κατάλογος των υποψηφίων για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι της 8 Απριλίου 2014, καταβάλλοντας μαζί με την αίτηση 1,5€ στο Ταμείο του Σωματείου όπως ορίζει το Καταστατικό.

2. Κατόπιν σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο θα εγκρίνει τις αιτήσεις υποψηφιότητας και θα καταρτίσει το ψηφοδέλτιο για το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο (9 μέλη) που θα χρησιμοποιηθεί για την διενέργεια των εκλογών.

3. Στις εκλογές και στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Στο ψηφοδέλτιο τοποθετούνται μέχρι 9 σταυροί για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι 3 σταυροί για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Δυνατότητα Ψήφου δια Αλληλογραφίας Δεν Προβλέπεται από το Καταστατικό.

Οι συνδρομές μπορούν να καταβληθούν επιτόπου. Επισημαίνουμε ότι η συνδρομή είναι 30 ευρώ ετησίως και 6 ευρώ εφάπαξ για εγγραφή νέου μέλους. Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους μπορείτε να παίρνετε από τον ταμία Γαβριήλ Σαραντίδη και από τον Αναπληρωτή Ταμία Δημοσθένη Καρουσάτο στα τηλέφωνα 210-5238389.

Κατηγορίες Νέων: