Ετοιμάζονται Μητρώα Ασθενών

Προγραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη και υλοποίηση Θεραπευτικών Μητρώων Παθήσεων Ασθενών (Registries) υπέγραψε η ΓΓ Δημόσιας Υγείας και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ.

Τα Registries, αίτημα πολλών ετών από συλλόγους ασθενών και επιστήμονες, θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Σε πρώτο στάδιο θα δημιουργηθούν μητρώα ασφαλισμένων, όπου θα καταγράφονται οι ασθενείς που πάσχουν από το κάθε νόσημα, την πορεία της υγείας τους αλλά και το κόστος της θεραπείας τους. Θα αφορά σε πέντε ασθένειες την Ηπατίτιδα B και C, τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία και τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Όπως διευκρινίζεται, όμως, από τον ΕΟΠΥΥ θα επεκταθεί και σε άλλες νόσους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, η προσπάθεια αυτή συμβάλλει στην ορθή χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα θέτει πλαίσιο πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες και ενδεδειγμένες θεραπείες.

«Η Σύμβαση δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, καθώς το έργο της υλοποίησης των Μητρώων θα γίνει από τους ακαδημαϊκούς φορείς αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ», σημειώνεται.

«Με την πρωτοβουλία αυτή τίθενται οι βάσεις για την ανάδειξη επιδημιολογικών δεδομένων τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση της νόσου, στην ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης, που αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ.

Η υλοποίηση των Μητρώων τίθεται προς όφελος των ασφαλισμένων, καθώς απώτερος σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι η απλούστευση της λειτουργίας των Επιτροπών έγκρισης δαπανηρών θεραπειών αλλά και η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: virus.com.gr 25/2/2014

Κατηγορίες Νέων: