Κοινά Προγράμματα εκπαίδευσης από τις Αμερικανικές Ακαδημίες Οφθαλμολογίας και Οπτομετρίας

Πριν από μία εβδομάδα, στις 4 Δεκεμβρίου, η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας και η Αμερικανική Ακαδημία Οπτομετρίας ανακοίνωσαν για πρώτη φορά μια κοινή πρωτοβουλία για να εργαστούν από κοινού για την καλύτερη προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξη των μελών τους, με σκοπό την  παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας της όρασης. 
 
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί για πρώτη φορά μια οργανωμένη προσπάθεια ευρείας κλίμακας των επαγγελμάτων της οπτομετρίας και της οφθαλμολογίας στην υποστήριξη κοινών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Η από κοινού συνεργασία αποτελεί προσπάθεια να προωθηθεί μια κοινή “πολιτική” στην υπηρεσία ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, που να καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών φροντίδας της όρασης, από την πρωτοβάθμια περίθαλψη μέχρι την πιο πολύπλοκη χειρουργική αντιμετώπιση. Αναμένεται ότι η μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του αριθμού των Αμερικανών που θα επισκέπτονται κέντρα φροντίδας της όρασης.
 
«Όλο και περισσότεροι οφθαλμίατροι εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον με οπτομέτρες και από κοινού αναζητούν πληροφορίες και μοντέλα που θα βελτιστοποιήσουν την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας.  «Τα επαγγέλματα της οπτομετρίας και της οφθαλμολογίας αλληλοσυμπληρώνονται με πολλούς τρόπους και είναι πιο αποτελεσματικά όταν τα μέλη τους δουλεύουν μαζί", δήλωσε πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Οπτομετρίας . 
 
Οι ακαδημίες ξεκίνησαν μέσω των συνδρομών να ενημερώνουν τα μέλη τους ώστε να έχουν επίγνωση αυτής της συνεργατικής στρατηγικής προσπάθειας και να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ανατροφοδότηση στους οργανισμούς, καθώς αρχίζουν να δημιουργoύνται οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Οι οργανώσεις προβλέπουν ότι τα προγράμματα αυτά θα αναπτυχθούν στους επόμενους 12-18 μήνες, με επίσημη έναρξη το 2015.
 
Ευελπιστώ ότι και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να υπάρξουν ανάλογες οργανωμένες προσπάθειες. Δεν θα πρέπει να παραβλέψω, ότι η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής κινείται προς αυτή την κατεύθυνση από πέρυσι διοργανώνοντας σεμινάρια διάθλασης προς τα μέλη της.