Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑΠ: Ευεργετούνται... αλλά δεν το ξέρουν

Η μειωμένη ανταπόκριση κοινωνικών ομάδων που δικαιούνται το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ επιβεβαιώνει τη χαμηλή ένταση στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αλλά και το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι αποκομμένοι από τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος Πατρέων για τη ζωή τους.
 
Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες πιέζουν -γενικά- για τη λήψη κοινωνικών μέτρων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο προκειμένου να σταθούν όρθιοι οικονομικά, παρατηρείται το οξύμωρο φαινόμενο να μην προσέρχονται στη ΔΕΥΑΠ για να διεκδικήσουν το θεσμοθετημένο πλέον ευνοϊκό τιμολόγιο.
 
Το θέμα απασχόλησε τη δημοτική αρχή σε σύσκεψη που έγινε μεταξύ των αντιδημάρχων Μαρίας Ανδρικοπούλου-Ρούβαλη και Χάρη Μασσαρά, με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΠ, Αντώνη Κότσαλη και υπηρεσιακούς παράγοντες.
 
Το μειωμένο τιμολόγιο δικαιούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων, στη Δομή Παροχής Συσσιτίων, στις κατηγορίες των τριτέκνων, πολυτέκνων και ΑΜΕΑ και έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε περίπου 4.000 περιπτώσεις.
 
Για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους ισχύει έκπτωση 30 % στις χρεώσεις καταναλώσεων των εκάστοτε εφαρμοζόμενων τιμολογίων. Το κριτήριο που ισχύει είναι το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα (10.000,00 € πλέον 3.000,00 € για κάθε παιδί), το οποίο θα αποδεικνύεται με την υποβολή του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους.
  • Η ειδική τιμολόγηση πολύτεκνων εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οικογενειών με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά. Προστατευόμενα θεωρούνται τα παιδιά μέχρι της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας τους ή του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Η ειδική τιμολόγηση πολύτεκνων οικογενειών εφαρμόζεται στις περιπτώσεις οικογενειών με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά. Προστατευόμενα θεωρούνται τα παιδιά μέχρι της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας τους ή του 25ου έτους εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κάθε χρόνο για ανανέωση της μείωσης είναι τα εξής: 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο, 2. Απόδειξη λογαριασμού νερού που θα εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου για την μείωση, 3. Προτυπωμένη υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνεται στην υπηρεσία, 4. Πιστοποιητικό από την συνομοσπονδία των πολυτέκνων (για πολυτέκνους μόνο).
  • Για τα ΑΜΕΑ και τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων ισχύει 50 % έκπτωση στις χρεώσεις καταναλώσεων των εκάστοτε εφαρμοζόμενων τιμολογίων. Περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, που βαρύνουν τον υπόχρεο της παροχής. Για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου ισχύει εισοδηματικό κριτήριο (οικογενειακό ετήσιο εισόδημα 10.000,00 € πλέον 5.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος με αναπηρία άνω του 67%).
  • Για τους εγγεγραμμένους στην Τράπεζα Τροφίμων και στη δομή συσσιτίου του Δήμου θα ισχύουν τα εξής: Για τα πρώτα 120 m3 κατανάλωσης ανά τετράμηνο ατελώς με χρέωση μόνο παγίου 6,00€/2μηνο. Για τα επιπλέον των 120 m3 θα ισχύει η εκάστοτε χρέωση με βάση την κλίμακα που θα ξεκινά από το 1ο κυβικό πλέον του παγίου.
Μιχάλης Βασιλάκης
 
Πηγή: pelop.gr 14/1/2014