Κυκλοφόρησε ο Οδηγός Συλλόγων Ασθενών «Δράσεις»

∆ιαθέσιμος είναι ο οδηγός με τις Δράσεις Συλλόγων Ασθενών Ελλάδας 2013/2014 που δημιουργεί για 2η συνεχόμενη χρονιά το Health Daily και η Boussias Communications.

Ο οδηγός διατίθεται σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική (pdf) μέσω της σελίδας http://www.patientsinpower.gr/default.asp?pid=36&la=1.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση που είχε ο 1ος Οδηγός, φέτος οι Σύλλογοι Ασθενών έχουν για μια ακόμη χρονιά την ευκαιρία να αναδείξουν τις δράσεις και το έργο τους μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο που έχει τεθεί ο χώρος της ∆ημόσιας Υγείας. Στόχος και φέτος είναι η ενημέρωση και η στήριξη τόσο των Συλλόγων, όσο και όλων των ασθενών.

Στη σελίδα 60 βρίσκεται η παρουσίαση του συλλόγου και το έργο της Π.Ε.Α.

Ευχαριστούμε το ηλεκτρονικό περιοδικό Health Daily και την Boussias Communications για την φιλοξενία τους, για 2η φορά, στον οδηγό με τις Δράσεις Συλλόγων Ασθενών Ελλάδας 2013/2014.

Πηγή: Patiens in Power, Health Daily 9/7/2014