Ο παραπέμπων γιατρός υπεύθυνος για την επιλογή κατάλληλης επιτροπής στα ΚΕ.Π.Α.

Το ΙΚΑ ανακοίνωσε πως από 15/06/2013, σύμφωνα με τον Ν.4144/2013 άρθ. 76, είναι υποχρεωτική η συνυποβολή με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. του ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης, με την ονομασία «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας». Αυτό σημαίνει πως στο εξής, ο παραπέμπων ιατρός καθορίζει την ειδικότητα της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα παραπέμπεται ο ασθενής.

Με αυτό τον τρόπο αναμένεται να εξασφαλίζεται η ορθή επιλογή της Υγειονομικής επιτροπής και η άμεση καταχώρηση ειδικότητας από το Διοικητικό υπάλληλο κατά τη διαδικασία πρωτοκόλλησης του αιτήματος, ώστε να γίνεται άμεσα προγραμματιστέο.

Κανένα αίτημα δεν γίνεται δεκτό από 15/06/2013 στα ΚΕ.Π.Α. χωρίς την προσκόμιση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

Μπορείτε να βρείτε εδώ τον Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας του ασφαλισμένου που πρέπει να συμπληρώνει ο παραπέμπων γιατρός, ώστε να παραπέμπεται ο ασφαλισμένος στην κατάλληλη ειδικότητα υγειονομικής επιτροπής των ΚΕ.Π.Α.

Πηγή: disabled.gr 17/6/2013