Πραγματική προσβασιμότητα και άρση εμποδίων

Στις αρχές του 2011 το Ιδρυμα Ευγενίδου(Ι.Ε.) ενδιαφέρθηκε να αξιολογήσει το εξωτερικό περιβάλλον του αλλά και τις υπηρεσίες στους χρήστες και τις χρήστριες με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποίησε έρευνα σε συνεργασία με ΑμεΑ. Σκοπός της έρευνας, όπως μας εξηγεί ο σύμβουλος κοινωνικής πολιτικής του Ι.Ε. Αντώνης Ρέλλας, ήταν αφ΄ ενός να καταγραφούν τα εμπόδια που συνάντησαν οι συμμετέχοντες με αναπηρία συνολικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους και αφ΄ ετέρου να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα εμπόδια που θα εντόπιζαν.

Οι άνθρωποι του Ι.Ε θέλησαν να το κάνουν πραγματικά προσβάσιμο όχι μόνο βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις, αλλά και εξοικειώνοντας το προσωπικό του με την αναπηρία ως κατάσταση, όπως βιώνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους με αναπηρία. Για τον σκοπό αυτό οργάνωσαν πρώτα απ΄ όλα μια ημερίδα όπου συζήτησαν και εξοικείωσαν τους εργαζομένους τους με την καθημερινότητα της αναπηρίας. Στη συνέχεια βελτίωσαν το περιβάλλον ως προς την προσβασιμότητά του επιδιώκοντας την άρση όλων των εμποδίων σε σχέση τόσο με τους χώρους όσο και με τις υπηρεσίες. Η ημερίδα ανέδειξε την ελλιπή εκπαίδευση των κωφών και στην παντελή έλλειψη εκπαίδευσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τονίστηκε η ανάγκη ύπαρξης υποτιτλισμού η οποία θα έχει αποτέλεσμα τη δυνατότητα παρακολούθησης ειδήσεων, θεατρικών έργων ή ταινιών στον κινηματογράφο. Επίσης, επισημάνθηκε η αυτονομία που παρέχεται στα άτομα με περιορισμό όρασης μέσω της χρήσης σκύλων-οδηγών και πραγματοποιήθηκε επίδειξη, σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς απέναντι σε έναν τυφλό που κινείται με ή χωρίς σκύλο-οδηγό.

Επόμενος στόχος του ιδρύματος είναι να αποτελέσει πρότυπο προσβασιμότητας ως προς το δομημένο περιβάλλον, την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Γι΄ αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από βελτιώσεις στους εξωτερικούς και εσωτερικούς μεταβατικούς και βοηθητικούς χώρους, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα των πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των ανθρώπων με αναπηρία με το Ιδρυμα Ευγενίδου και με το προσωπικό που εξυπηρετεί τους χρήστες και τις χρήστριες με αναπηρία (κινητό τηλέφωνο – text messaging, e-mail, υπηρεσία fax, εξοικείωση του προσωπικού). Από τον Ιανουάριο 2013 το γραφείο πληροφοριών του Ιδρύματος Ευγενίδου παρέχει ειδική τηλεφωνική υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS) για άτομα με μειωμένη ακοή. Επίσης, το ίδρυμα έχει προμηθευτεί αναπηρικά αμαξίδια για την εξυπηρέτηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα, κατά την επίσκεψή τους στους χώρους του. Τέλος, εγκατέστησε ράμπες για την πρόσβαση στο πάνελ, στο αμφιθέατρο.

Στη βιβλιοθήκη του Ι.Ε. εγκαταστάθηκαν δύο σταθμοί εργασίας που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των σταθμών εργασίας και να έχουν πρόσβαση στις συλλογές της βιβλιοθήκης και στο Διαδίκτυο, υποστηρίζοντας άτομα με περιορισμό όρασης, άτομα με περιορισμό κινητικότητας. Τέλος, το ίδρυμα άνοιξε τους χώρους του και στην ουσία, καθώς φιλοξενεί τους καλλιτέχνες και επιστήμονες με αναπηρία αναγνωρίζοντας ότι εκπροσωπούν ισότιμα τις επιστήμες και τον πολιτισμό μας, ενώ σε όλα τα συνέδρια και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει, ανακοινώνεται και, αν ζητηθεί, παρέχεται η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Με λίγα λόγια, το Ι.Ε. θέλησε να κάνει πραγματικότητα την προσβασιμότητα, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους με αναπηρία να νιώσουν τις πόρτες του ανοιχτές και τις εγκαταστάσεις του φιλόξενες.

Πηγή: Η Εφημερίδα των Συντακτών 1/12/2013