Σχολή γονέων στο δήμο Καλαμαριάς

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ αυτών και συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών (Τρίτη ηλικία και οικογένεια, συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες κ.α.). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Σχολή Γονέων νομού Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους δημότες και το δήμο Καλαμαριάς να παροτρύνουν τους συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν το έργο και να δηλώσουν ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Οι σχολές Γονέων έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλους τους νομούς της χώρας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 5 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών (Δομή και λειτουργία τη ελληνικής οικογένειας, προώθηση της ισότητας των φύλων κ.α.)
2. Σύνδεση παιδικού σταθμού-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών (Συνεργασία Εκπαιδευτικού- γονέων - παιδιού, εκπαιδευτικοί, προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών, προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο κ.α.)
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών (διαχείριση ελεύθερου χρόνου κ.α.)
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών (χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σχολικός εκφοβισμός κ.α.)
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών (Τρίτη ηλικία και οικογένεια, συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες κ.α.)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στα πλαίσια αυτό θα υλοποιηθεί τμήμα σχολών γονέων για παιδιά προσχολικής ηλικίας στον Β΄ Παιδικό Σταθμό του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Καλαμαριάς, Ριζούντος & Αμισσού με ημέρα έναρξης την Δευτέρα 3-2-2014 και ώρα 17:30.

Πληροφορίες για αιτήσεις Σαρακατσιάνου Φλώρα, Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τηλ. 6980142535, email: fsarakatsianou@gmail.com

Πηγή: Δήμος Καλαμαριάς 4/2/2014