Το χρονοδιάγραμμα για τις πανελλήνιες εξετάσεις: Τι θα κληθούν να δηλώσουν οι μαθητές τους επόμενους μήνες

Η πληροφορία που βγήκε από τη συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον υπουργό Παιδείας, ότι στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πανελλήνιες, ίσως είναι και το εφαλτήριο για την έναρξη των διαδικασιών των πανελλήνιων του 2014: Μαθητές με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες: Το προηγούμενο έτος οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες το ίδιο διάστημα με την υποβολή των αιτήσεων κλήθηκαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά. Μάλιστα γίνονταν γνωστό ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβάλλονταν μετά την προθεσμία (τότε ήταν μετά την 5 Μαρτίου) δεν γίνονταν δεκτά, εκτός και αν επρόκειτο για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος

Η πληροφορία που βγήκε από τη συνάντηση της ΟΛΜΕ με τον υπουργό Παιδείας, ότι στις 27 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι πανελλήνιες, ίσως είναι και το εφαλτήριο για την έναρξη των διαδικασιών των πανελλήνιων του 2014.

Το newsbeast.gr δημοσιεύει και με βάση τα προηγούμενα χρόνια το πιθανό χρονοδιάγραμμα των γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές:

Φεβρουάριος-Μάρτιος

Μέσα στο Φεβρουάριο με ακριβή ημερομηνία που θα καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας αναμένεται οι μαθητές να κληθούν με αίτηση-δήλωση να δηλώσουν τα ακόλουθα:

1. Οι μαθητές τελευταίας τάξης ημερήσιων – εσπερινών λυκείων και ΣΜΕΑΕ

Αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου θα δηλώσουν:

- Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
- Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
- Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

2. Απόφοιτοι λυκείου καθώς και απόφοιτοι ή μαθητές ξένου ή μειονοτικού σχολείου

Όσοι απόφοιτοι προηγουμένων ετών θέλουν να δώσουν πανελλήνιες εκ νέου καθώς και μαθητές ξένων ή και μειονοτικών σχολείων αναμένεται ότι θα κληθούν να δηλώσουν τα ακόλουθα:

Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου θα δηλώσουν:

- Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
- Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
- Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
- Αν θα εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ ημερήσιου ή Δ΄ εσπερινού ΓΕΛ, καθώς και την κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

3. Μαθητές τελευταίας τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ ομάδα Β (6 μαθήματα)

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε 6 μαθήματα και διεκδικούν όχι μόνο θέσεις των ΑΤΕΙ αλλά και των ΑΕΙ θα κληθούν το ίδιο διάστημα με τους μαθητές των γενικών λυκείων να δηλώσουν:

Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου θα δηλώσουν:

- Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
- Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
- Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΕΠΑΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
- Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

4. Απόφοιτοι των ΕΠΑΛ

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την ομάδα Β ασχέτως αν στο παρελθόν είχαν εξεταστεί στην ομάδα Α θα κληθούν να υποβάλλουν:

Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου θα δηλώσουν:

- Το μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά.
- Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», εφόσον επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.
- Τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), που επιθυμούν να εξεταστούν πανελλαδικά.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΕΠΑΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.
- Ότι θα εξεταστούν στα μαθήματα της Β΄ ομάδας ημερήσιου ή εσπερινού ΕΠΑΛ και την ειδικότητα στα 2 μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά.

5. Απόφοιτοι του σχολικού έτους 2012-2013 που επιθυμούν να διεκδικήσουν το 10% των θέσεων

Σύμφωνα με νέα ρύθμιση, όσοι συμμετείχαν ή θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μόνο για μία φορά και μόνο το για το έτος που έπεται του έτους της τελευταίας εξέτασης τους. Επομένως, το 2014 μπορούν να συμμετέχουν στο 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση, μόνο όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν:

- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι της Δ΄ εσπερινού ΕΠΑΛ).
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

6. Μαθητές των ΕΠΑΛ με εξέταση σε 4 μαθήματα (ομάδα Α), απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, Ναυτικών Λυκείων

Α. Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις όπου θα δηλώσουν:

- Τα ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που προτίθενται να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα.
- Αν είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές (υποψήφιοι ημερησίων ΕΠΑΛ ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ).
- Την ειδικότητα του τομέα με την οποία θα είναι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ επιλέγουν την ειδικότητα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν και οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, την ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο τομέας που δηλώνουν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ομάδα σχολών ή τμημάτων του μηχανογραφικού δελτίου.

7. Μαθητές που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλήνιες

Οι μαθητές που δεν επιθυμούν να πάρουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις υποβάλλουν αίτηση-δήλωση με την οποία γνωστοποιούν ότι επιθυμούν να εξεταστούν ενδοσχολικά για την απόκτηση του απολυτηρίου λυκείου.

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές αυτοί μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να πάρουν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των επομένων ετών έχοντας ως προφορικούς βαθμούς τους γραπτούς βαθμούς των ενδοσχολικών εξετάσεων.

8. Μαθητές με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες

Το προηγούμενο έτος οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες το ίδιο διάστημα με την υποβολή των αιτήσεων κλήθηκαν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους προκειμένου να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά. Μάλιστα γίνονταν γνωστό ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβάλλονταν μετά την προθεσμία (τότε ήταν μετά την 5 Μαρτίου) δεν γίνονταν δεκτά, εκτός και αν επρόκειτο για έκτακτους και επιγενόμενους λόγους (π.χ. σπάσιμο χεριού ή προσωρινή αναπηρία των άνω άκρων από γεγονός που μεσολάβησε μετά τη λήξη της προθεσμίας).

Χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές

1. Δεν ισχύει η βάση του 10.

2. Το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το διεκδικούν μόνο όσοι πήραν μέρος στις πανελλήνιες του 2013.

3. Φέτος για το 10% μπορούν να καταθέσουν αίτηση για πρώτη φορά και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ομάδα Α (εξέταση σε 4 μαθήματα).

4. Δεν θα υπάρχουν οι σχολές της αστυνομίας (μόνο για πολίτες) στο φετινό μηχανογραφικό.

5. Είναι εκτός του μηχανογραφικού του 2014 οι Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Ικάρων.

6. Για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μια θέση σε σχολή με ειδικό μάθημα (π.χ. Αγγλική Φιλολογία κ.α.) απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γράψει τουλάχιστον 10. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα θα πρέπει και στα δυο να έχει βαθμό 10 και άνω.

7. Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό 0.

8. Αν οι μαθητές δουν στο μηχανογραφικό τις σχολές Αξιωματικών Αστυνομίας και Ανθυποπυραγών να γνωρίζουν ότι δεν έχουν δικαίωμα να τις δηλώσουν. Αυτές τις δηλώνουν μόνο οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες.

9. Οι στρατιωτικές σχολές έχουν προκαταρκτικές εξετάσεις που οφείλουν να περάσουν οι μαθητές. Αν δεν τις περάσουν ακόμα και αν έχουν τα απαιτούμενα μόρια δε μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε αυτές.

Απρίλιος

Στρατιωτικές σχολές

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Φεβρουάριο θα δηλώσουν, όπως προαναφέρθηκε, οι μαθητές και οι απόφοιτοι την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές. Αυτό όμως δεν αρκεί για να είναι κάποιος υποψήφιος καθώς θα πρέπει να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα απαιτεί η εγκύκλιος στρατιωτικών σχολών που το προηγούμενο έτος εκδόθηκε αρχές Απριλίου και η υποβολή των δικαιολογητικών έληγε στις 23 Απριλίου.

Παραθέτουμε και τα όσα ανέφερε η αίτηση του προηγούμενου έτους απ’ όπου προκύπτει ότι η δήλωση επιθυμίας δεν αρκεί για να είναι κάποιος υποψήφιος όχι μόνο για τις στρατιωτικές σχολές, αλλά και για τις σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ:

«Όσον αφορά τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία της Αίτησης – Δήλωσης είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα και σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία. Ανάλογα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2013)»

Μάιος-Ιούνιος

Το Μάιο θα διεξαχθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις που όπως προαναφέραμε θα ξεκινήσουν στις 27 Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ακολούθως οι μαθητές θα εξεταστούν ενδοσχολικά στα υπόλοιπα μαθήματα.

Πηγή: ΕΟΤ 29/1/2014