Χαράτσι ΔΕΗ 2013 ποιοι θα έχουν απαλλαγή

Μείωση σε σχέση με το χαράτσι 2012 έως και 20% στο χαράτσι της ΔΕΗ το 2013, για τα ακίνητα με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με πλήρη απαλλαγή από το χαράτσι των πολυτέκνων, αναπήρων και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σύμφωνα με την Ναυτεμπορική .

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, πρότεινε, πρόσφατα, να διατηρηθεί το χαράτσι απο την ΔΕΗ και το 2013 , μετά από τις έντονες πιέσεις των εκπροσώπων της τρόικας να μην εφαρμοστεί από το 2013 ο σχεδιαζόμενος ενιαίος φόρος, στον οποίο θα ενσωματωθούν όλοι οι υφιστάμενοι, αλλά από το 2014, αφού φοβούνται ότι ο εισπρακτικός μηχανισμός του υπουργείου δεν θα καταφέρει να εισπράξει τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί, σε αντίθεση με το μηχανισμό της ΔΕΗ, τον οποίο εμπιστεύονται.

Πρόταση την οποία, πάντως, έκανε δεκτή αμέσως ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το χαράτσι το 2013 θα πρέπει να γίνει πιο ήπιο.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων ακινήτων, η οποία θα προκύψει από τη μείωση των συντελεστών που θα έχει το Χαράτσι της ΔΕΗ το 2013, αλλά και διεύρυνση των περιπτώσεων που θα έχουν απαλλαγή , με βάση κοινωνικά κριτήρια, αλλά και οικονομικά, ώστε να αποκατασταθεί εν μέρει το αίσθημα δικαίου στους πολίτες.

Τυχόν αξίωση κάποιου ενοικιαστή να του προκαταβληθεί το ποσό του τέλους δεν έχει καμιά νόμιμη βάση.
Ετσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που η τιμή ζώνης είναι μέχρι 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, θα κληθούν να πληρώσουν φέτος μικρότερο χαράτσι το 2013 έως και 20%, σε αντίθεση φυσικά με όσους έχουν τα ακίνητά τους σε περιοχές όπου οι τιμές ζώνης κινούνται πάνω από τις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και οι οποίοι δεν πρόκειται να δουν οποιαδήποτε έκπτωση στο ειδικό τέλος.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι μειώσεις θα κυμαίνονται από 0,60 έως και 1,60 ευρώ το τ.μ., ανάλογα με την παλαιότητα και την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο, αφού με βάση τους υπολογισμούς των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών:

για ακίνητα με τιμή ζώνης 500 ευρώ, ο συντελεστής τέλους μειώνεται από τα 3 ευρώ στα 2,4 ευρώ,
για τιμή ζώνης από 501-1.000 ευρώ, ο συντελεστής από τα 4 ευρώ μειώνεται στα 3,20 ευρώ,
για τιμή ζώνης 1.001-1.500 ευρώ, ο συντελεστής από τα 5 ευρώ υποχωρεί στα 4 ευρώ,
για τιμή ζώνης από 1.501-2.000 ευρώ, από τα 6 ευρώ πέφτει στα 4,8 ευρώ,
για τιμή ζώνης από 2.001-2.500 ευρώ, το ποσό του τέλους διατηρείται στα 8 ευρώ το τετραγωνικό,
από 2.501-3.000 ευρώ παραμένει στα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
από 3.001-4.000 ευρώ διατηρείται στα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
από 4.001-5.000 ευρώ παραμένει στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
από 5.001 ευρώ και άνω στα 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ποιοι είναι υπόχρεοι στην καταβολή

Το τέλος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στην περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες, κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Αρχικός υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει κάθε ποσό τέλους που συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, σε οποιουδήποτε το όνομα και αν εκδίδεται αυτός.

Αν χρήστης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου είναι ο ενοικιαστής του, τότε ο ίδιος εξοφλά εμπρόθεσμα κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ που συμπεριλαμβάνει ποσά του ειδικού τέλους και κάθε ποσό που καταβάλλει, συμψηφίζεται αυτόματα με ήδη οφειλόμενα ή επόμενα ενοίκια. Η ρύθμιση αυτή υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

Στα μισθωμένα ακίνητα, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές πληρώνουν στη ΔΕΗ το σύνολο του λογαριασμού και παρακρατούν το ποσό του ειδικού τέλους από το επόμενο κάθε φορά μίσθωμα ή συμψηφίζεται με αυτό το αντίστοιχο ποσό από τα μισθώματα που τυχόν οφείλει.

Απαλλαγή απο το χαράτσι της ΔΕΗ

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος με το νέο τέλος, ενώ το ακίνητο απαλλάσσεται τότε:

Το τέλος καταβάλλεται μαζί με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και, στη συνέχεια, ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει αίτηση επιστροφής του τέλους στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του, προσκομίζοντας και τα οικεία δικαιολογητικά.

Η ΔΟΥ άμεσα μετά την παραλαβή της αίτησης, βάσει των μηχανογραφημένων καταστάσεων που έχουν αποσταλεί σε αυτήν από τη ΓΓΠΣ, αποφαίνεται για το αν η αίτηση γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.
Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, συντάσσεται Α.Φ.ΕΚ. και, εάν από την εκκαθάριση αυτού προκύψει επιστροφή στο δικαιούχο, επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί χορήγησης ενημερότητας.

Σε περίπτωση που η ΔΟΥ δεν κάνει δεκτή την αίτηση, τότε πρέπει να ενημερώσει τον υπόχρεο για την απόρριψη αυτή.

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ 2013

Πηγή: newsitamea.gr 26/3/2013